ลบ แก้ไข

ทุนเรียนด้านแพทย์ที่สวีเดน

 
ทุนเรียนด้านแพทย์ที่สวีเ
Karolinska Institute สถาบันอุดมศึกษาที่เน้นเรื่องแพทย์ศาสตร์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กำลังให้ทุนGlobal Master’s Scholarshipsประจำปี 2020 แก่ผู้สมัครจากต่างชาติ ในการเรียนเกี่ยวกับแพทย์หลายสาขา ระดับปริญญาโท เน้นผู้สมัครที่จบปริญญาตรีด้วยผลงานโดดเด่น และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
          ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่ดังเรื่องแพทย์มากที่สุดแห่งหนึ่ง สำหรับKarolinska Instituteภายใต้วิสัยทัศน์ที่ต้องการมีส่วนปรับปรุงสุขภาพของมนุษย์ให้ดีขึ้น ขณะที่มีหลักอย่างหนึ่งในการดำเนินการให้บรรลุผล ด้วยการศึกษาวิจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชน
         การให้ทุนGlobal Master’s Scholarship ประจำปี 2020(แต่ละปีให้ไม่เกิน10 ทุน) แก่ผู้สมัครจากต่างชาติครั้งนี้ เป็นทุนที่ครอบคลุมการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ที่มีศึกษาที่มหาวิทยาลัย ทุนมีมูลค่าเป็นค่าเรียนทั้งหมดเฉพาะการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่รวมค่าครองชีพและอื่นๆ ทุนนี้มีการแข่งขันสูง โดยปีหนึ่ง ๆ มีผู้สมัครจากนานาชาติ สมัครขอทุนประมาณ 1,500 คน
        คุณสมบัติของผู้สมัคร
-จบปริญญาตรี(equivalent to a Swedish Kandidatexamen)จากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และสมัครเรียนปีแรกกับมหาวิทยาลัย
-เป็นผู้เรียนที่จ่ายค่าเรียนเอง ภายใน 1 February 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                           (be a tuition fee-paying student (from outside the EU/EEA) 
-แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพราะเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน โดยมีคะแนนจากสถาบันภาษานานาชาติ เช่น TOEFL, IELTS หรือเทียบเท่า
        ผู้สนใจดำเนินการสมัคร ภายใน 15 มกราคม 2020 โดยดูรายละเอียดต่าง ๆ ทาง
universityadmissions.se.
applied to one of Karolinska Institutet’s Global Master’s Programmes starting 2019
entry and documentation requirements 
 
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES