ลบ แก้ไข

ทุนป.โทUniversity Twente

 
ทุนป.โทUniversity Twente
ทุนUTS หรือ University Twente Scholarshipกำลังเปิดรับสมัครทั้งนักศึกษายุโรปและอยู่นอกยุโรป เป็นทุน Master Degree Programme จำนวนประมาณ 50 ทุน มูลค่าระหว่าง € 3,000 – € 25,000ในระยะเวลา 1 ปีหากเป็นกรณีเรียน 2 ปี ก็จะได้เท่ากับปีแรก เปิดรับสมัครถึง 1 กุมภาพันธ์ 2020
            University of Twente (Dutch: Universiteit Twente) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐตั้งอยู่ที่ Enschede, Netherlands ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1961 เน้นการวิจัย และเปิดสอนปริญญาในหลักสูตรทางด้าน social and behavioral sciences and in engineering มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือใกล้ชิดกับเพื่อนมหาวิทยาลัย คือ Delft University of Technology และ Eindhoven University of Technology จนได้รับฉายารวมว่า 3TU นอกจากนี้ยังเป็นหุ้นส่วนกับ European Consortium of Innovative Universities (ECIU)
         ในแต่ละปีจะมีทุน University Twente Scholarship (UTS) for International Students in Netherlands, ล่าสุดเป็นทุนประจำปี 2020
        โปรแกรมที่เปิดรับสมัครมีดังต่อไปนี้
 1. Applied Mathematics
 2. Applied Physics
 3. Biomedical Engineering
 4. Business Administration
 5. Business Information Technology
 6. Chemical Engineering
 7. Civil Engineering and Management
 8. Communication Studies
 9. Computer Science
 10. Construction Management and Engineering
 11. Educational Science and Technology
 12. Electrical Engineering
 13. Embedded Systems
 14. Environmental and Energy Management
 15. European Studies
 16. Health Sciences
 17. Human Media Interaction
 18. Industrial Design Engineering
 19. Industrial Engineering and Management
 20. Internet Science & Technology
 21. Mechanical Engineering
 22. Nanotechnology
 23. Philosophy of Science, Technology and Society
 24. Psychology
 25. Public Administration
 26. Sustainable Energy Technology
 27. Systems and Control
ผู้สนใจต้องดำเนินการส่งใบสมัครไปที่link
 https://www.utwente.nl/en/education/scholarship-finder/university-of-twente-scholarship/#how-to-apply
 
Apply Now
 
 TOP RELATED


NEW STORIES