ลบ แก้ไข

ออสซี่เพิ่มโควต้าเยาวชนไทย

 
ออสซี่เพิ่มโควต้าเยาวชนไ
นายกรัฐมนตรีสกอตต์ มอร์ริสัน ของออสเตรเลียประกาศในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ว่าออสเตรเลียและไทยได้เห็นพ้องที่จะเพิ่มจำนวนโควต้าโครงการ Work and Holiday Visa จาก 500 เป็น 2,000 คน
           นายเดวิด โคลแมน รัฐมนตรีว่าการตรวจคนเข้าเมือง การโอนสัญชาติ การโยกย้ายถิ่นฐาน และพหุวัฒนธรรมกล่าวว่า การเพิ่มโควต้านี้จะ "เสริมสร้างสายสัมพันธ์ในระดับบุคคลต่อบุคคลระหว่างออสเตรเลียและไทยให้แน่นแฟ้นขึ้น รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างสองชาติให้มากขึ้นอีกด้วย"
          หากคุณเป็นคนไทย อายุระหว่าง 18-30 ปี มีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับสื่อสารได้ และจบการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย คุณมีโอกาสที่จะได้เข้าร่วมโครงการ Work and Holiday Visa สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.homeaffairs.gov.au
 TOP RELATED


NEW STORIES