ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรี-โทที่Erasmus U.

 
ทุนป.ตรี-โทที่Erasmus U.
Erasmus Universityเชิญนักศึกษาจากนอกยุโรปสมัครชิงทุน Holland Scholarshipsซึ่งสนับสนุนด้านการเงินโดย Dutch Ministry of Education, Culture, and Science and Dutch research universities and universities of applied sciences เป็นทุนระดับปริญญาตรีและโท
          ทุนมีมูลค่า € 5.000, € 10.000 หรือ € 15.000 ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะต่าง ๆ  
          คุณสมบัติที่สำคัญ
-ไม่มีสัญชาติอยู่ในEEA
-ไม่เคยเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาในเนเธอร์แลนด์มาก่อน
-สามารถฟัง อ่าน พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วตั้งแต่เริ่มเรียนที่ ESL
-สมัครทุนต้องสมัครหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
-Bachelor International Econometrics and Operational Research Bachelor International Economics and Business Economics
-Bachelor BSc² Econometrics/Economics
-Master Accounting, Auditing, and Control
-Master Econometrics and Management Science
-Master Economics and Business
          เดทไลน์ในการสมัคร 1 กุมภาพันธ์ และ 1 พฤษภาคม 2020
 
Scholarship Link
 
 TOP RELATED


NEW STORIES