ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรีที่Manhattanville,USA

 
ทุนป.ตรีที่Manhattanvill
Manhattanville Collegeมหาวิทยาลัยเอกชนที่ตั้งอยู่ในกรุงนิวยอร์กของสหรัฐ แจ้งให้ทุน Manhattanville College Chairman’s funding for International Students in the USA, 2020 เป็นทุนเรียนปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา ช่วยเหลือปีละ $ 25,000และมีสิทธิรับทุนต่ออีก 3 ปี หากทำผลการเรียนได้ตามที่กำหนด
            Manhattanville college ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเน้นด้านLiberal artsที่ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1841 เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ระดับสูง มีการเปิดการเรียนการสอนกว่า 120 หลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้สมัครเรียนจากนานาชาติทั่วโลก
-สมัครลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งที่Manhattanville College ประจำปีการศึกษา 2020-2021
-จบมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า3.4
-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด language requirements 
           ผู้สนใจต้องดำเนินการสมัครเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย ตามลิงก์ต่อไปนี้ undergraduate degree coursework โดยมีหลักฐานประกอบคือ official high school transcript, personal essay, two letters of recommendation (one from councillor and one from a teacher) and copy of passport
          หลังจากผ่านขั้นตอนดังกล่าวแล้ว จะได้รับการพิจารณาเรื่องทุนการศึกษาโดยอัตโนมัติ
           เดทไลน์ในการเปิดรับสมัคร December 1, 2019
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES