ลบ แก้ไข

ทุนGlobal MBAที่ลอนดอน

 
ทุนGlobal MBAที่ลอนดอน
University of London กำลังเปิดให้ทุนสำหรับผู้สมัครต่างชาติที่มีความสามารถสูงในชื่อ 150 Global MBA Scholarships ประจำปีการศึกษา 2019-2020 เป็นทุนส่วนลดค่าเรียน 30% ผู้สนใจสามารถสมัครภายในเดทไลน์ 2 ช่วง คือ 9 กันยายน และ 25 ธันวาคม
           ก่อตั้งมาแล้ว 183 ปี สำหรับ University of London เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐบาลกลางที่มีสมาชิก 18 แห่ง และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในสหราชอาณาจักรที่แนะนำการสอบสำหรับผู้หญิงในปี 1869
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครจากที่กำหนด Band A country
-สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจสากลสำหรับผู้ประกอบการจากตลาดเกิดใหม่
-หากลงทะเบียนเรียน Global MBA program ที่มหาวิทยาลัยก่อนหน้านี้มาแล้ว จะไม่มีสิทธิสมัครขอทุน
          ผู้ต้องการขอทุน ต้องดำเนินการสมัครเรียนGlobal MBA degree
โดยหลังจากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ต้องเข้าไปคลิกเลือกการสมัครขอทุน จากนั้นดาวน์โหลดแล้วกรอกใบสมัครขอทุนให้เรียบร้อยที่ completed award form
           เดทไลน์ในการสมัครSeptember 9, 2019, for October 2019 entry and December 25, 2019, for January 2020 entry
 
Apply Now
 
 TOP RELATED


NEW STORIES