ลบ แก้ไข

Ghent Universityให้ทุนPhD.

 
Ghent Universityให้ทุนPh
Ghent University มหาวิทยาลัยชั้นนำของเบลเยียมกำลังให้ทุนระดับปริญญาเอก หรือSpecial Research Fund-Doctoral Scholarships ประจำปีการศึกษา 2020-21 แก่ผู้สมัครที่มาจากชาติกำลังพัฒนา(รวมทั้งประเทศไทย) ที่ต้องการทำงานวิจัยครึ่งทางใน Ghent University และอีกครึ่งในประเทศตน
           มหาวิทยาลัยเกนต์ ตั้งอยู่ในเมืองGhentที่เป็นเมืองใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดฟลานเดอร์ตะวันออกในบริเวณเฟลมมิชของประเทศเบลเยียม Ghent University ถือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของประเทศ  ที่นี่มี 11 คณะ และมีหลักสูตรหลากหลายและนักศึกษาจะมีโอกาสทำการวิจัยในเชิงลึกทั้งด้านวด้านสังคมศาสตร์และศาสตร์สำคัญอื่นๆ 
          ทุนที่ให้ไม่มีข้อจำกัดในด้านการวิจัย แต่อย่างไรก็ตามจะให้ความสำคัญกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ความเกี่ยวข้องสำหรับมาตรการในการพัฒนาในระดับที่การดำเนินการพัฒนาสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ได้รับผลประโยชน์ ความต้องการของประเทศ ความสำคัญระดับโลก รวมถึงนโยบายของผู้มีส่วนร่วมและผู้บริจาคทุน
         ผู้ได้ทุนจะได้รับผลประโยชน์เป็น ค่าศึกษาวิจัยเดือนละ € 310 + €8000 travel budgetเพื่อครอบคลุม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวิจัย รวมถึงส่วนหนึ่งของค่าเดินทางต่าง ๆ
          การพิจารณาความสามารถด้านภาษาดัตช์หรือภาษาอังกฤษของผู้สมัคร  Ghentใช้หลักเกณฑ์ของ Common European Framework Reference for Foreign Languages ที่ใช้วัดความสามารถภาษาต่างประเทศ 6 ภาษา
         ผู้สนใจดำเนินการสมัครแบบออนไลน์ โดยขั้นแรกต้องสมัครเข้าศึกษาวิจัยโปรแกรมdoctoral degree courseworkadmission procedure  และเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงเข้าไปสมัครเรื่องทุนที่ Application form 2020 โดยส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ BOFapplication@ugent.be.ซึ่งหลักฐาน ประกอบไปด้วย a Legalized copy of your diplomas, records of study results and documents that prove the study results of the candidate and many others must be submitted.
          เดทไลน์ในการสมัคร 4 กุมภาพันธ์ 2020
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES