ลบ แก้ไข

ทุนป.โทที่University of Geneva

 
ทุนป.โทที่University of
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจนีวแจ้งให้ทุนExcellence Master Fellowships แก่ผู้สมัครต่างชาติ เพื่อเรียนในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ คือ astronomy, biology, chemistry and biochemistry, computer science, mathematics, physics, pharmaceutical sciences, earth sciences, and the environment เดทไลน์ในการสมัคร 15 มีนาคม 2020
           University of Geneva เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในกรุงเจนิวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สถาปนาขึ้นในปีค.ศ.1559 โดย John Calvin ช่วงแรกมีสถานะเป็นวิทยาลัยศาสนศาสตร์และโรงเรียนกฎหมาย ล่าสุดทาง Faculty of Science ของมหาวิทยาลัยได้ทำการร่วมมือกับสปอนเซอร์หลายแห่ง ในการจัด Excellence Fellowship Program  เพื่อสนับสนุนผู้สมัครจากต่างชาติที่มีแรงจูงใจสูงในการศึกษาต่อ Master of Science โดยผู้ขอทุนต้องจบปริญญาตรีหรือคาดว่าจะจบภายใน 6 เดือน
            ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้ทุนมูลค่าระหว่าง CHF 10’000-15’000/year (no teaching duties) ในระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่อเวลาออกไปได้อีกตามระยะเวลาของโปรแกรม(3-4 เทอม) ขึ้นอยู่กับผลการศึกษาในเทอมแรกของผู้ได้ทุนว่าจะเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือไม่
           คุณสมบัติสำคัญของผู้สมัคร
-จบปริญญาตรีหรือคาดว่าจะจบภายใน 6 เดือน
-มีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ผ่านมาระดับยอดเยี่ยม(ติดท็อป 10%ของห้อง)
- มีผลคะแนนGRE (General requirement examination),TOEFL หรือภาษาอื่น ๆ  
         หลักฐานประกอบในการสมัคร
-A scan of your national identity card or passport.
-A scan of your UNIGE card or if you are not yet a UNIGE student, the mail of the central administration named “accuse-reception de votre demande d’immatriculation” (proof you have started the matriculation process).
-A Curriculum Vitae (2 pages maximum).
-The transcript of exams passed during the bachelor education, with all grades.
-A motivation letter in which you describe your specific scientific interests and your motivation to pursue a Master of Science program at the University of Geneva.
-If possible: Letters of references from two professors (preferably sent by them directly to Excellence-Master-Sciences@unige.ch) attesting your aptitude to this program.
-Any other pertinent information like results of GRE (General requirement examination), or TOEFL or other language tests.
 
Application Form
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES