ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรีที่U. of Toronto

 
ทุนป.ตรีที่U. of Toronto
University of Torontoมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ ในแคนาดากำลังเปิดรับนักเรียนต่างชาติที่จบมัธยมปลายนอกแคนาดาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ Faculty of Applied Science and Engineeringทุนมีมูลค่าสูงสุด 2 หมื่นเหรียญในห้วงโปรแกรมเรียน 4 ปี ผู้สมัครต้องมีความโดดเด่นด้านผลการเรียน มีความเป็นผู้นำและมีประสบการณ์นอกหลักสูตรเกี่ยวกับการทำกิจกรรมชุมชน
              University of Toronto Engineering International Scholar Award in Canada 2020-2021 เป็นทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้นักเรียนที่จบมัธยมปลายนอกประเทศแคนาดาโดยเฉพาะ และต้องการเข้าศึกษาต่อที่University of Torontoมหาวิทยาลัยที่สถาปนาขึ้นโดย Royal Charter ในปีค.ศ.1827โดยยุคนั้นใช้ชื่อ King’s College ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในแคนาดา
             คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีสัญชาติและที่อยู่อาศัยนอกประเทศแคนาดา
-สมัครเข้าศึกษาโปรแกรมปริญญาตรีที่ Faculty of Applied Science and Engineering
-มีภาวะผู้นำสูงในการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสถานศึกษาที่เกี่ยวกับชุมชนอย่างกว้างขวาง
-มีผลคะแนนภาษาอังกฤษTOEFL หรือ IELTS
            ผู้สนใจต้องเข้าไปสมัครเรียนที่ undergraduateของFaculty of Applied Science and Engineering at the University of Toronto(หลักฐานประกอบ full documentation (transcripts), online self-reported grades, evidence of English language proficiency, standardized test results, or other supplemental information) เดทไลน์ในการสมัคร 15 มกราคม 2020
           หลังจากดำเนินการเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับการพิจารณาเรื่องทุนโดยอัตโนมัติ
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES