ลบ แก้ไข

ทุนป.เอกNGSที่สิงคโปร์

 
ทุนป.เอกNGSที่สิงคโปร์
National University of Singapore มหาวิทยาลัยระดับโลกของสิงคโปร์ เสนอให้PhD scholarshipสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ NUS Graduate School for Integrative Sciences & Engineering (NGS) ผู้สมัครต้องได้เกียรตินิยมอย่างน้อยอันดับ 2 ในปริญญาที่ผ่านมา และมีคะแนนความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
          มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์(National University of Singapore) เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของสิงคโปร์ และเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของสิงคโปร์ จากวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์(King Edward VII College of Medicine)ในปี พ.ศ. 2448 และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ในปี 2523 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในเอเชียและของโลก
          ปัจจุบันเปิดสอนทั้งสิ้น 16 คณะ ส่วนคณะที่เปิดให้ทุนครั้งนี้คือ Graduate School for Integrative Sciences and Engineering หรือ NGS
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
 -เป็นทุนเพื่อผู้ศึกษาวิจัยจากต่างชาติที่มีความสามารถสูง
-ต้องจบปริญญาโทresearch in science, engineering, computing, and related aspects of medicineและทำผลการศึกษาอย่างน้อยเกียรตินิยม อันดับ 2 หรือเทียบเท่า
-สมัครเข้าศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอกที่NUS Graduate School for Integrative Sciences & Engineering (NGS) in any subjects.
-และผู้จบนอกประเทศสิงคโปร์ต้องมีคุณสมบัติทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
         ผลประโยชน์ที่จะได้รับสำหรับผู้สมัครจากต่างชาติ
-ค่าศึกษาวิจัยฟรีตลอดโปรแกรม 4 ปี
-เงินเดือนตลอดโปรแกรม 4 ปีสำหรับผู้สมัครต่างชาติ เดือนละ S$3,000
        ผู้สนใจสมัครแบบออนไลน์ online application.ภายในเดทไลน์ 15 ธันวาคม 2019 โดยในการสมัครเข้าศึกษา ต้องดำเนินการในการเข้าไปกรอกGoogle Questionnaire  แล้วส่งหลักฐานต่าง ๆ ที่ประกอบด้วย
Curriculum vitae, a copy of passport’s name page as a proof of your nationality and TOEFL test
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES