ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรีที่เวลลิงตัน,นิวซีแลนด์

 
ทุนป.ตรีที่เวลลิงตัน,นิว
Victoria University of Wellingtonกำลังเปิดรับใบสมัครชิงทุนมูลค่า$1,000แก่ผู้สมัครเรียนจากนานาชาติ ที่ต้องการมาศึกษาระดับปริญญาตรี โท ที่มหาวิทยาลัยในสาขาต่าง ๆ ที่มีเปิดสอนที่นี่ โดยเน้นให้ผู้ได้ทุนช่วยโปรโมทมหาวิทยาลัยในประเทศบ้านเกิดของตนขณะกำลังศึกษาอยู่ที่วิคตอเรีย
          Victoria University of Wellington มหาวิทยาลัยที่สถาปนาขึ้นในปีค.ศ.1897 โดยAct of Parliamentของประเทศนิวซีแลนด์ และเคยขึ้นไปอยู่อันดับ 4 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ เมื่อปี 2006
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มีผลการเรียนอย่างน้อย GPA of 2.7 (out of 4)
-เป็นผู้มีสมัครเรียนในระดับปริญญาตรี หรือโทในสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัย
-เป็นผู้ที่มีความเต็มใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดกับมหาวิทยาลัยเพื่อโปรโมทการเดินทางมาศึกษาต่างประเทศแก่นักศึกษาในประเทศของตน ในห้วงเวลาที่ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ที่Victoria University of Wellington
           เดทไลน์ในการสมัคร 1 ธันวาคม 2019
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES