ลบ แก้ไข

ทุนที่พัก80%ที่Edith Cowan

 
ทุนที่พัก80%ที่Edith Cow
มหาวิทยาลัยดังในเมืองทางตะวันตกของออสเตรเลีย Edith Cowan University แจ้งข่าวดีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ด้วยการเปิดรับสมัครชิงทุนSouth West (Bunbury) Campus International Accommodation Scholarshipประจำปี 2020 เป็นทุนส่วนลดค่าที่พักนักศึกษา 80% ในการศึกษาปริญญาตรีหรือโท
          Edith Cowan Universityเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งขึ้นในปีค.ศ.1991 อยู่ในเมืองเพิร์ธของรัฐออสเตรเลียตะวันตก โดยมหาวิทยาลัยได้ชื่อนี้มาจากชื่อของสตรีคนแรกที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาของออสเตรเลีย และก็เป็นชื่อของผู้หญิงคนแรกเช่นกันที่ถูกนำมาตั้งเป็นชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศนี้
        ทุนนี้เป็นทุนในการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทโดยไม่จำกัดสาขาทีเปิดสอนที่มหาวิทยาลัย
            คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักเรียนต่างชาติ ที่สมัครเรียนระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ ECU South West (Bunbury) ในภาคการศึกษาแรก ปี 2020
-เซ็นสัญญา 44 สัปดาห์ กับ South West (Bunbury) Campus ECU Village for a 6 bedroom apartment
-มีคุณสมบัติสำหรับหลักสูตรที่เลือกเรียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับเข้าศึกษาของ ECU เช่นผู้สมัครระดับปริญญาตรีต้องจบเทียบเท่าระดับ Australian year 12และระดับปริญญาโทต้องจบปริญญาตรี
-ไม่ได้รับทุนการศึกษารัฐบาลหรือการให้การสนับสนุนจากภาคธุรกิจอื่น ๆ  
-ผู้สมัครที่ภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นภาษาแรก จำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ(TOEFL or IELTS test)ในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
              ผู้สนใจต้องเข้าไปดำเนินการสมัครเรียนที่  bachelor or a master degree program ของมหาวิทยาลัย จากนั้นเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงสามารถขอแบบฟอร์มการขอทุนดังกล่าวจาก  c.rowlands@ecu.edu.au.
              หลักฐานในการสมัครเข้าศึกษา ประกอบไปด้วย academic transcripts (copies or original), language ability proof (score or certificate), curriculum vitae, และอื่น ๆ
เดทไลน์ในการส่งใบสมัคร 31 มกราคม 2020
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES