ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรี10-25%ที่ออสเตรเลีย

 
ทุนป.ตรี10-25%ที่ออสเตรเ
Swinburne University of Technology ประเทศออสเตรเลียประกาศให้ทุนSwinburne International Excellence Undergraduate Scholarship ประจำปี 2019 เพื่อสานฝันให้นักเรียนต่างชาติได้มาศึกษาที่ออสเตรเลีย ทุนเป็นส่วนลดค่าเรียน10% – 25%ทุกปี รวม 4 ปีสูงสุด $38,000
            Swinburne University of Technology สถาปนาขึ้นในปีค.ศ.1908 ถือเป็น 1 ในมหาวิทยาลัยระดับท็อปในด้านคณะเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ อีกทั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งเปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลายสำหรับการขยายโอกาสในการทำงานและก้าวไปสู่ระดับการศึกษาที่ล้ำหน้า
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครจากนานาชาติ
-สมัครเรียนระดับปริญญาตรี ในสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัย ยกเว้น Bachelor of Aviation and Piloting, and the Bachelor of Aviation and Piloting/Bachelor of a Business double degree
-ไม่เป็นผู้ที่ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยอยู่แล้ว ยกเว้นเรียน ELICOS program
-ไม่เป็นผู้ได้รับทุนอื่น ๆ ในเวลาเดียวกัน
ผู้สนใจต้องดำเนินการตรวจดูเกณฑ์ในการรับเข้าศึกษา ที่ entry requirements จากนั้นสมัคร
เรียน undergraduate degree program กับทางมหาวิทยาลัย หากผ่านการรับเข้าศึกษาแล้ว จะได้รับอีเมล์แจ้งการตอบรับ รวมทั้งแจ้งผลการรับทุนในเวลาเดียวกัน
             เดทไลน์ในการรับสมัครมี 2 ช่วงคือ October 1, 2019 และ December 15, 2019
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES