ลบ แก้ไข

Saint Michael’s Collegeให้ทุนป.ตรี

 
Saint Michael’s Collegeใ
Saint Michael’s College มหาวิทยาลัยแคธอลิคเอกชนในสหรัฐ เชิญนักเรียนต่างชาติที่มีความสามารถด้านกีฬา ดนตรีหรือมีผลการเรียนโดดเด่น สมัครขอทุนเรียนปริญญาตรี มูลค่า $2,000 และ 60% ของค่าเรียนโดยเปิดรับใบสมัครออนไลน์ ถึง 7 พฤศจิกายน 2019 สำหรับspring semester
           Saint Michael’s College เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเมืองColchester รัฐVermont ของสหรัฐกำลังรับสมัครชิงทุนSaint Michael’s College international awards in the USA, 2019โดยเป็นทุนปริญญาตรี ในสาขาที่มีการเปิดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
-เป็นนักเรียนจากนานาชาติ
-สมัครเรียนระดับปริญญาตรีกับทางมหาวิทยาลัย
-มีผลการเรียนที่ดี
         ผู้สนใจต้องดำเนินการสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยทางลิงก์ bachelor’s degreeprogram โดยมีหลักฐานประกอบต่าง ๆ คือ high school transcripts, achievements, test scores, and writing samples must be submitted with the application รวมถึงคะแนน TOEFL หรือ IELTS ในกรณีเป็นผู้สมัครจากชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES