ลบ แก้ไข

100ทุนวิศวะที่ออสเตรเลีย

 
100ทุนวิศวะที่ออสเตรเลีย
Monash Universityกำลังเปิดรับนักเรียนต่างชาติเพื่อชิงทุนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือEngineering International Undergraduate Excellence ระดับปริญญาตรี โดยมีจำนวน 100 ทุนมูลค่า $10,000 per 48 credit points of studyซึ่งสนับสนุนสูงสุด 4 ปี ผู้สมัครต้องมีเกรดเทียบเท่า ATAR score of 95.00
           Monash University มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ในรัฐวิคตอเรีย และยังถือเป็นมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ที่มีภาพของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาก้าวหน้าและมองโลกในแง่ดี ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับท็อปเท็นของมหาวิทยาลัยทั่วโลกสำหรับผลการดำเนินงานที่โดดเด่นเฉพาะสาขาวิชา ในการจัดอันดับของสถาบันQS World University Rankings
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับนักศึกษาจากทั่วโลก
-ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น Single หรือ Double degree program
-เป็นผู้กำลังเรียนอยู่ Year 12 (or equivalent) หรือจบ Year 12 (or equivalent)ในปีที่แล้ว และยังไม่ได้เรียนระดับอุดมศึกษา
-มีคุณสมบัติทางภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์ในการได้รับตอบรับเข้าศึกษาแบบเต็มเวลา หรือแบบมีเงื่อนไขEnglish language requirements.
           ผู้สนใจต้องดำเนินการสมัครเรียนที่Monash Universityจากนั้นจะได้รับการพิจารณาเรื่องทุนโดยอัตโนมัติ
           เดทไลน์ในการสมัคร 6 พฤศจิกายน 2019
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES