ลบ แก้ไข

ทุนป.โท-เอกที่ULethbridge

 
ทุนป.โท-เอกที่ULethbridg
University of Lethbridgeมหาวิทยาลัยในมณฑลอัลเบอร์ตาของแคนาดา ประกาศให้ทุนแก่นักศึกษาของทั้งแคนาดาและนานาชาติเพื่อมาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยทุนมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน $13,000
         SGS tuition grant programเป็นโปรแกรมทุนที่ให้โดย ULethbridgeหรือ University of Lethbridgeมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนโดยรัฐบาล ซึ่งตั้งขึ้นในปีค.ศ.1967 โดยทุนที่ให้เปิดในหลักสูตรต่าง ๆ คือ Doctor of Philosophy, Master of Arts, Master of Fine Arts, Master of Music, Master of Nursing, Master of Science, หรือ Doctor of Philosophy in Education
          ในแต่ละโปรแกรมมีกำหนดเดทไลน์ แตกต่างกัน ผู้สมัครต้องเข้าไปดูใน last date of applicationซึ่งการสมัครนั้น ต้องเข้าไปสมัครเพื่อเข้าศึกษาmasters or PhD ก่อนจึงจะได้รับการพิจารณาเรื่องทุนโดยอัตโนมัติ โดยหลักฐานประกอบในการสมัครเข้าศึกษา ได้แก่ academic transcripts, curriculum vitae, copy of the passport, language ability proof
          ผู้สมัครต่างชาติที่ผ่านการพิจารณาได้ทุน จะได้รับเงินทุนการศึกษา(นำไปหักค่าเรียน) มูลค่า$13,000/4,000 ส่วนผู้สมัครในประเทศจะได้รับ $6,000/$2,000
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES