ลบ แก้ไข

ทุนวิจัยป.เอกด้านวิทย์ที่ญี่ปุ่น

 
ทุนวิจัยป.เอกด้านวิทย์ที
Okinawa Institute of Science and Technology Graduate Universityหรือ OISTเสนอให้ทุนวิจัยปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี สำหรับนักศึกษาจากนานาชาติที่จบปริญญาตรีและโท หรือเทียบเท่า และมีความสนใจในการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เต็มจำ