ลบ แก้ไข

Cambridgeให้ทุนวิจัยPhD.

 
Cambridgeให้ทุนวิจัยPhD.
University of Cambridgeมหาวิทยาลัยชื่อดังของอังกฤษดำเนินการให้ทุนโดยCambridge Trustแก่ผู้สมัครจากนานาชาติเป็นทุนวิจัยไปสู่PhD. ประจำปีการศึกษา 2019-2020โดยเปิดรับในทุกสาขาที่มีการเปิดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย เปิดรับใบสมัครถึง 15 ตุลาคม 2019
         มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เป็นมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยของรัฐในประเทศอังกฤษที่ตั้งขึ้นในปีค.ศ.1209 เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ในบรรดาชาติที่พูดภาษาอังกฤษ และเป็นอันดับ 4 ของโลก สำหรับจุดมุ่งหมายของทุน Cambridge International Scholarships เพื่อสนับสนุนผู้ศึกษาที่มีผลงานดีเลิศ 250 อันดับแรกให้เข้าถึงการช่วยเหลือด้านการเงินเต็มจำนวน ในการศึกษาวิจัยไปจนถึงระดับปริญญาเอกโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติของผู้สมัคร
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-Cambridge Trust จะพิจารณาให้ทุนผู้สมัครโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ
-ไม่รับผู้เรียนที่เข้าเรียนในหลักสูตรที่เคมบริดจ์แล้ว เว้นเสียแต่ได้ยื่นขอทุนสำหรับหลักสูตรระดับสูงขึ้นหลังจากสำเร็จการศึกษา
-โปรดทราบว่า Trust ไม่ได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลายทุน แต่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา(ประมาณ 85%ปริญญาโทหรือปริญญาเอก)
-ไม่มีทุนการศึกษาในประเภทเหล่านี้ คือ post-doctoral positions, or for visiting or exchange students รวมถึงหลักสูตรไม่เต็มเวลา ได้แก่ part-time postgraduate degrees, and part-time undergraduate study
-ผู้สมัครจากชาติที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก ต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES