ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรีทีU. of Glasgow

 
ทุนป.ตรีทีU. of Glasgow
University of Glasgowยินดีประกาศให้ทุนUndergraduate Excellence Scholarships ประจำปี 2019 แก่ผู้สมัครเรียนจากต่างชาติ เป็นทุนเรียนปริญญาตรีในสาขาที่มีการสอนที่มหาวิทยาลัย โดยทุนมีมูลค่าปีละ £ 5,000สูงสุด 4 ปี(ขึ้นอยู่กับผลการศึกษา)
           เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในเมืองกลาสโกว์ ของสก็อตแลนด์ Glasgow University ยังได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 4 มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในสก็อตแลนด์และเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ในบรรดาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษบนโลกนี้ นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกของRussell Group และ Universitas 21
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีสถานะเป็นนักเรียนต่างชาติที่จ่ายค่าเรียนเอง
-ได้รับการตอบรับสำหรับโปรแกรมระดับปริญญาตรีในปี 2019
-แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ยอดเยี่ยม ก่อนที่จะเริ่มเรียนที่มหาวิทยาลัย และผู้ที่สำเร็จ (หรือคาดการณ์ว่าจะสำเร็จ)การเรียนในระบบA Level / IB grades(หรือเทียบเท่ากับที่มหาวิทยาลัยกำหนด) โดยผู้มีคุณสมบัติดังนี้จะได้รับการการันตีเรื่องทุน
         ผู้สนใจดำเนินการสมัครขอทุนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป(ไม่กำหนดเดทไลน์)
 
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES