ลบ แก้ไข

ทุนHonorsหรือMasterที่นิวซีแลนด์

 
ทุนHonorsหรือMasterที่นิ
University of Canterburyมหาวิทยาลัยเก่าแก่ในประเทศนิวซีแลนด์ ประกาศให้ทุนโปรแกรมHonors หรือMaster ในชื่อ F A Hayek Scholarship ในสาขา Economics หรือ PoliticalScience แก่ผู้สมัครจากต่างชาติที่ได้รับการพิจารณาว่าฉลาดหลักแหลมที่สุด
            UC สถาปนาขึ้นในปีค.ศ.1873 ได้ชื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ในประเทศนิวซีแลนด์ มีการสอนมากกว่า 80 สาขาวิชา อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังได้รับการจัดอันดับเป็น5-Star QS ranking for internationally-renowned research and teaching
            ทุนครั้งนี้มีมูลค่า $16,500
             คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครที่ลงทะเบียนในโปรแกรมสำหรับปริญญาโทหรือปริญญาเกียรตินิยมในสาขาเศรษฐศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยที่มีการชั่งน้ำหนักหลักสูตรในช่วง 0.75-1.50 EFTS
-โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีองค์ประกอบการวิจัยอย่างน้อย 30 คะแนน
-ทุนการศึกษาสามารถใช้ได้ทั้งในส่วนที่หนึ่งหรือสองของหลักสูตรปริญญาโทสองปี นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้สำหรับหลักสูตรปริญญาโท 180 คะแนน ที่เปิดสอนโดยภาควิชารัฐศาสตร์หรือภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเงิน
           ผู้สนใจสามารถดำเนินการสมัครขอทุนภายในเดทไลน์ 15 ตุลาคม โดยดำเนินการสมัครแบบออนไลน์ที่ apply online โดยจำเป็นต้องสมัครเข้าศึกษาก่อน ที่ honors or master’s degree in Economics or Political science           
          สามารถดูรายละเอียดอื่น ๆ ได้ทาง
admission requirements
English language skills.
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES