ลบ แก้ไข

Edith Cowanให้ทุนป.ตรี20%

 
Edith Cowanให้ทุนป.ตรี20
มหาวิทยาลัยดังในเมืองทางตะวันตกของออสเตรเลีย Edith Cowan University แจ้งข่าวดีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ด้วยการเปิดรับสมัครชิงทุนInternational Undergraduate Merit Scholarshipประจำปี 2019 เป็นทุนส่วนลดค่าเรียน 20% ของโปรแกรมการศึกษา
          Edith Cowan Universityเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในเมืองเพิร์ธของรัฐออสเตรเลียตะวันตก โดยมหาวิทยาลัยได้ชื่อนี้มาจากชื่อของสตรีคนแรกที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาของออสเตรเลีย และก็เป็นชื่อของผู้หญิงคนแรกเช่นกันที่ถูกนำมาตั้งเป็นชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศนี้
        ทุนนี้เป็นทุนในการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยไม่จำกัดสาขาทีเปิดสอนที่มหาวิทยาลัย โดยผู้สมัครต้องมีผลงานโดดเด่นทางวิชาการ และมาจากชาติต่าง ๆ ดังนี้ Argentina, Bangladesh, Bhutan, Brazil, Cambodia, Canada, Chile, China, Colombia, France, Germany, Ghana, Hong Kong, India, Indonesia, Iraq, Ireland, Italy, Japan, Kenya, Malawi, Malaysia, Mauritius, Myanmar, Nepal Nigeria, Pakistan, Philippines, Reunion, Russia, Singapore, Sri Lanka, South Africa, South Korea, Sweden, Taiwan, Thailand, UAE, UK, USA, Vietnam, Zambia, and Zimbabwe
            คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เริ่มเรียนที่ ECU ในปี 2019, 2020 หรือ 2021;
-มีคุณสมบัติสำหรับหลักสูตรที่เลือกเรียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับเข้าศึกษาของ ECU
-ไม่ได้รับทุนการศึกษาหรือการให้การสนับสนุนจากแหล่งอื่น ๆ
-เป็นนักเรียนต่างชาติ ไม่ใช่พลเมืองออสเตรเลีย ผู้พำนักถาวรออสเตรเลียหรือพลเมืองนิวซีแลนด์
-ตั้งใจที่จะศึกษาระดับปริญญาตรีที่ ECU Joondalup, ECU Mount Lawley หรือ ECU South West (Bunbury)
-ผู้สมัครที่ภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นภาษาแรก จำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
         เดทไลน์ในการส่งใบสมัคร 30 กรกฎาคม 2019
 
Application Form
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES