ลบ แก้ไข

ทุนลดค่าเรียน25%ที่Adelaide

 
ทุนลดค่าเรียน25%ที่Adela
มหาวิทยาลัยแอดิเลดในออสเตรเลียกำลังรับใบสมัครAdelaide Family Scholarship for International Students in Australia เพื่อเริ่มศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ทุนมีมูลค่าเป็นส่วนลดค่าเรียน 25%ตลอดโปรแกรมการศึกษา
           University of Adelaideมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในองค์ประกอบพื้นฐานของการทำงานที่ดี โดยมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากระบบงานที่ปลอดภัย การกำกับดูแลที่เหมาะสม มีกลยุทธ์ต่าง ๆ ในโครงสร้างการบริหารและการดำเนินงาน
          มหาวิทยาลัยแอดิเลดเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐตั้งอยู่ในเมืองแอดิเลด ทางตอนใต้ของประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยมีจุดมุ่งหมายหลักสามประการคือ มุ่งมั่นที่จะบรรลุความเป็นเลิศในด้านการ
ศึกษา การวิจัย และการมีส่วนร่วมกับชุมชน
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลก
-ได้รับตอบรับเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย(ข้อเสนอแบบเต็มหรือข้อเสนอแบบมีเงื่อนไข) ในฐานะนักเรียนต่างชาติที่ชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
-ผู้สมัครทุนที่ได้รับทุนการศึกษามากกว่าหนึ่งทุนจากมหาวิทยาลัยแอดิเลด จะถูกกำหนดไห้รับทุนการศึกษาหนึ่งทุนเท่านั้น(ทุนการศึกษาที่มีมูลค่าสูงสุด)
         ทุนนี้เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี โดยผู้สมัครขอทุน ต้องส่งแบบฟอร์มการสมัครแบบออนไลน์ผ่านลิงก์ต่อไปนี้
 https://international.adelaide.edu.au/admissions/scholarships/the-2019-university-of-adelaide-family-scholarship-international/apply
 
Scholarship Link
 
 TOP RELATED


NEW STORIES