ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรีที่Sunwayมาเลเซีย

 
ทุนป.ตรีที่Sunwayมาเลเซี
ใครที่ต้องการเรียนอินเตอร์ใกล้บ้าน(โปรแกรมภาษาอังกฤษ)แบบมีทุนฟรีทั้งเต็มจำนวนค่าเรียน(และอื่นๆ) ตอนนี้Sunway Universityมหาวิทยาลัยที่อยู่ในรัฐสลังงอร์กำลังเปิดให้ทุนประจำปี 2019 เป็นทุนSunway University Young Chef funding for International Students รับสมัครทั้งชาวมาเลเซียและทั่วโลก
           Sunway University ตั้งขึ้นในปีค.ศ.1987 เป็นมหาวิทยาลัยขนาด 10 hectare (24 acre) มีทั้งตัวอาคารด้านวิชาการและหอพักนักศึกษาในบริเวณเดียวกัน ตั้งอยู่ที่Subang Jaya, Selangor, Malaysia โดยเมื่อปี 2004 ยังมีสถานะเป็น Sunway College ก่อนปรับฐานะมาเป็น University Collegeและปรับอีกครั้งเป็น Sunway Universityภายใต้การรับรองของกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซีย ในปี 2011
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีสถานะเป็นผู้เรียนสัญชาติMalaysian & International students
-สมัครเรียนโปรแกรมBsc (Hons) and a diploma in Culinary Management
-มีอายุระหว่าง 17-25 ปีและมีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่จะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี นอกจากนี้ในการเรียนที่นี่จำเป็นต้องรักษาคะแนนเฉลี่ยอย่างน้อย 60% เพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนต่อเนื่อง
 -ผู้สมัครที่มาจากประเทศที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรก ต้องแสดงหลักฐานความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด English language (IEP) Level 3 หรือ IELTS 5.0 หรือเทียบเท่า
           ผู้สนใจต้องดำเนินการด้วยการสมัครเข้าศึกษาก่อน bachelor degree program จากนั้นจึงสมัครขอทุน award application form โดยสงใบสมัครไปที่ The Scholarship Unit – Student LIFE, Sunway University, No. 5, Jalan Universiti, Bandar Sunway, 47500 Selangor Darul Ehsan, Malaysian
          เดทไลน์ในการสมัคร 1 กรกฎาคม 2019
 
Apply Now
 
 TOP RELATED


NEW STORIES