ลบ แก้ไข

INSEADให้ทุนMBA13 000 EUR

 
INSEADให้ทุนMBA13 000 EU
INSEAD Business School ยินดีแจ้งการให้ทุนINSEAD Piet and Wina Van Waeyenberge Endowed International Scholarship Womenสำหรับผู้สมัครจากชาติกำลังพัฒนาเพื่อเดินทางมาเรียนโปรแกรมบริหารธุรกิจ หรือ MBAทุนมีมูลค่า 13 000 EUR 
           โครงการทำขึ้นด้วยความมีน้ำใจผ่านทุนการศึกษาที่มอบให้แก่ผู้หญิงจากนานาชาติที่ฝันอยากสร้างอนาคตที่สดใสในสาขาที่ตนเลือกโดย INSEAD เป็นสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1957 เป็นโรงเรียนธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดในโลก มีวิทยาเขตในยุโรป เอเชียและตะวันออกกลาง INSEAD เปิดสอนหลักสูตร MBA แบบเต็มเวลาในหลากหลายสาขา
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นสตรีที่มาจากชาติใด ๆ ก็ได้
-มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในการสมัครเรียนโปรแกรมMBAในสาขาต่าง ๆ ที่เปิดการเรียนการสอนที่สถาบัน
-มีประสบการณ์ด้านการจัดการและมีข้อจำกัดทางการเงินเพื่อการศึกษา
-สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งพูดและเขียน โดยชาติที่มาจากนอกยุโรป ต้องแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS
      ผู้สนใจต้องเข้าไปสมัครทาง online Diversity application โดยต้องส่งหลักฐานประกอบการสมัครเป็น เรียงความพร้อมสำเนาหนังสือเดินทางและประวัติการศึกษาภายในเดทไลน์July 22, 2019
 
Apply Now
 
 TOP RELATED


NEW STORIES