ลบ แก้ไข

ทุนHERMESทำวิจัยที่เยอรมัน

 
ทุนHERMESทำวิจัยที่เยอรม
Humboldt Research Fellowshipsเปิดโอกาสให้นักวิจัยระดับPhD.ที่มีประสบการณ์และผลงานโดดเด่น สมัครชิงทุนGeorg Forster Research Fellowships (HERMES) ประจำปี 2019 ไปทำวิจัยระยะ 6-24 เดือน ที่สถาบันวิจัยในประเทศเยอรมนี โดยมีผลประโยชน์เป็นเงินเดือนๆละ 2,650 EURและอื่น ๆ เดทไลน์ในการสมัคร 15 มิ.ย.2019
          The Alexander von Humboldt Foundation (German: Alexander von Humboldt-Stiftung) เป็นมูลนิธิที่ตั้งขึ้นโดยรัฐบาลของสหพันธรัฐเยอรมนี สนับสนุนด้านเงินทุนโดยสำนักงานต่างประเทศของรัฐบาลกลาง,กระทรวงศึกษาและการวิจัย,กระทรวงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา รวมไปถึงพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ ระหว่างนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันและที่มาจากต่างประเทศ
          ทุนGeorg Forster Research Fellowships (HERMES) for Developing Countries in Germany, 2019มีจำนวน 75 ทุน ให้แก่นักวิจัยจากชาติกำลังพัฒนาและชาติเศรษฐกิจโตเร็ว(ไม่รวมจีนและอินเดีย)ที่มีประสบการณ์ เพื่อไปทำ long-term research (6-24 months)ไม่จำกัดสาขาในประเทศเยอรมนี โดยผู้สมัครต้องเลือกหัวข้อวิจัยและสถาบันวิชาการด้วยตัวเอง โครงร่างการวิจัยต้องเกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในอนาคตของประเทศหรือภูมิภาคของผู้สมัคร
        คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาเยอรมัน หรือภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
-มีสัญชาติของประเทศต่อไปนี้(Afghanistan, AlgeriaAngola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burma, Burundi, Cambodia, CameroonCape VerdeCentral African RepublicChad, Chile, Colombia, Comoros, Democratic Republic of the Congo, Republic of the Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatia, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, The Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Indonesia, Iran, Iraq, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Lithuania, Macedonia, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Mexico,  Federated States of Micronesia, Moldova, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Qatar, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Samoa, São Tomé and Príncipe, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Solomon Islands, South Africa, Somalia, Sri Lanka, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint- Vincent and the Grenadines, South Sudan, Sudan, Suriname, Swaziland, Syria, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Timor Leste, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia and Zimbabwe)
-จบปริญญาเอกหรือเทียบเท่าทางวิชาการ (Ph.D. , C.Sc. หรือเทียบเท่า) ภายใน 4 ปีนับก่อนวันยื่นคำขอ ผู้สมัครขอทุน ส่วนคนที่ใกล้สำเร็จการศึกษาก็สามารถสมัครได้ โดยจะต้องส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์หรือสิ่งตีพิมพ์ที่มีผลการศึกษาในวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนที่วิทยานิพนธ์จะเสร็จสมบูรณ์
-สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการที่ได้รับการทบทวนตามมาตรฐานสากลและพิมพ์ลงในวารสารและ / หรือเผยแพร่โดยสำนักพิมพ์
 
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES