ลบ แก้ไข

ทุนวิจัยPhDการออกแบบวิศวะ

 
ทุนวิจัยPhDการออกแบบวิศว
Ghent University มหาวิทยาลัยชั้นนำของเบลเยียม โดยFaculty of Engineering and Architectureกำลังให้ทุนวิจัยระดับปริญญาเอก เป็นทุนเต็มจำนวนทางด้าน Engineering Design Education แก่ผู้สมัครที่มาจากต่างชาติ ต้องมีคุณสมบัติเข้าใจลึกซึ้งทางด้านเทคโนโลยีและอื่น ๆ
           มหาวิทยาลัยเกนต์ ตั้งอยู่ในเมืองGhentที่เป็นเมืองใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดฟลานเดอร์ตะวันออกในบริเวณเฟลมมิชของประเทศเบลเยียม Ghent University ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดท็อป 100 ของโลกและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของประเทศ  ที่นี่มี 11 คณะ และมีหลักสูตรหลากหลายและนักศึกษาจะมีโอกาสทำการวิจัยในเชิงลึก
            คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครจากนอกประเทศเบลเยียม จบทางด้านMSc degree in Engineering Design, Industrial/Product Design, Engineering Technology, or equivalent, Very good knowledge of design thinking; design research, good research skills in both quantitative and qualitative research methods and good knowledge of statistical software, interest in design education and problem-based learning
-ต้องมีความรู้เรื่องการเพิ่มพูนเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง มีประสบการณ์ในการศึกษาหรือจบการศึกษาระดับปริญญาทางด้านวิทยาศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีแรงจูงใจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถทำงานเป็นกลุ่มและมีส่วนร่วมในโครงการเรียนรู้ ความสามารถในการวิจัยอิสระเชิงโครงสร้างและเชิงลึก
            ผู้สนใจโปรแกรมนี้ ต้องสมัครเข้าศึกษาPhD degree coursework ที่มหาวิทยาลัยเป็นอันดับแรก admission requirementsหลังจากผ่านขั้นตอนแล้ว จึงดำเนินการเรื่องการขอทุน โดยยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐาน a cover letter outlining background, experience, and motivation for this position, CV, the contact information of two academic supervisors, one design work that showcases design thinking, one written piece of work preferably most relevant to the research proposal โดยส่งทางอีเมล์ไปยัง
 marina.emmanouil@ugent.be.
           ผู้สนใจดำเนินการสมัคร ภายใน 30 มิถุนายน 2019
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES