ลบ แก้ไข

ทุนวิจัยPhDการออกแบบวิศวะ

 
ทุนวิจัยPhDการออกแบบวิศว
Ghent University มหาวิทยาลัยชั้นนำของเบลเยียม โดยFaculty of Engineering and Architectureกำลังให้ทุนวิจัยระดับปริญญาเอก เป็นทุนเต็มจำนวนทางด้าน Engineering Design Education แก่ผู้สมัครที่มาจากต่างชาติ ต้องมีคุณสมบัติเข้าใจลึกซึ้งทางด้านเทคโนโลยี