ลบ แก้ไข

ทุนGlobal Justiceที่U. of Bristol

 
ทุนGlobal Justiceที่U. o
University of Bristol Law School ในสหราชอาณาจักรแจ้งให้ทุนด้านกฎหมาย Law (LLB)แก่ผู้สมัครจากนานาชาติ ซึ่งเป็นทุนช่วยค่าเรียน £9,000โดยต้องเป็นผู้สมัครเรียนเต็มเวลาที่ University of Bristol ในภาคการศึกษาที่จะเริ่มเดือน September 2019
            ก่อนที่จะสมัครทุน ผู้สมัครต้องได้รับการรับเข้าศึกษาหรือมีข้อเสนอเพื่อสมัครเข้าเรียนกฎหมายระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย หลังจากผ่านกระบวนการนี้จึงมีสิทธิ์ใช้โอกาสนี้สมัครขอทุน online. โดยเอกสารประกอบการพิจารณา ประกอบไปด้วย A transcripts, letter of recommendation, a statement, an essay and other documentation requiring at the time of application
            กรณีเป็นเป็นผู้เรียนที่โรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยนอกสหราชอาณาจักร ต้องตรวจสอบข้อกำหนดการรับสมัครเฉพาะประเทศที่กำหนดentry requirements.
           หากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่ในประเทศผู้สมัคร ก็จะต้องผ่านระดับภาษาอังกฤษเพื่อที่จะมีคุณสมบัติในการเข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าว
           ผู้สนใจดำเนินการสมัคร ภายใน 30 มิถุนายน 2019
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES