ลบ แก้ไข

ทุนปริญญาโท-เอกที่เยอรมนี

 
ทุนปริญญาโท-เอกที่เยอรมน
ทุนKAAD  for Developing Countries’ Students in Germany, 2019 เปิดรับผู้สมัครจากชาติกำลังพัฒนา(รวมทั้งไทย) ในการไปเรียนระดับปริญญาโท เอก และทำโครงการวิจัยหลังป.เอก(2-6 เดือน) ในประเทศเยอรมนี สนับสนุนรายการโดย Catholic Academic Exchange Service (KAAD)
            KAADเป็นสถาบันด้านการศึกษาของโบสถ์คาทอลิกเยอรมันมุ่งให้ความช่วยเหลือในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก่ผู้ที่มาจากชาติกำลังพัฒนา ซึ่งปีนี้ก็กำหนดให้ทุนแก่ชาติต่าง ๆ ที่มาจากAfrica, Asia, the Middle East หรือ Latin America และปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศตน โดยผู้สมัครต้องมีทักษะความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
            ระดับการศึกษาที่กำหนดคือ Master degree or a PhD at a German university หรือ Postdoctoral research project (2-6 months for established university lecturers)ส่วนสาขาที่จะทำการศึกษาวิจัยนั้นไม่ได้ระบุไว้แน่นอน แต่ทางผู้ให้ทุนจะพิจารณาว่า เป็นสาขาที่มีความสำคัญสำหรับประเทศของผู้สมัคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ในขอบเขตของการศึกษาในด้านที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า สาขาอื่น ๆ เช่น Cultural, Philosophic, Linguistic, etc จะไม่มีความสำคัญแต่อย่างใด
           KAAD Scholarships for Developing Countries’ Students in Germany,2019 กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครไว้ดังต่อไปนี้..,
-มาจากชาติกำลังพัฒนาที่กำหนด
-มีวุฒิปริญญา และประสบการณ์ทำงานจากประเทศของผู้สมัคร
- ต้องการศึกษาและได้รับวุฒิจากมหาวิทยาลัยของเยอรมันอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นระดับ master’s degree or a PhD at a German university or do a post-doctoral research project (2-6 months for established university lecturers)
-เป็น Catholic Christian (หรือนิกายอื่นในศาสนาคริสต์) อย่างไรก็ตามผู้นับถือศาสนาอื่นก็สามารถสมัครได้หากได้รับการเสนอชื่อโดยพันธมิตรคาทอลิกและสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมการเสวนาระหว่างศาสนาได้
-มีทักษะการใช้ภาษาเยอรมัน(KAADสามารถช่วยให้เรียนภาษาเยอรมันได้ไม่เกิน 6 เดือน)
          เดทไลน์ในการรับสมัคร 30 มิถุนายน
          ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางลิงก์ต่อไปนี้..,
 
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES