ลบ แก้ไข

ทุนโครงการLMI Young Scientist

 
ทุนโครงการLMI Young Scie
โอกาสของการเข้าร่วมโครงการในประเทศลาวเป็นเวลาสี่สัปดาห์ ทำงานในโครงการวิจัยประยุกต์เพื่อช่วยแก้ปัญหาความท้าทายด้านสุขภาพในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่าง เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ที่พม่า หรือชิงทุนเริ่มต้นสูงสุดถึง 15,000 เหรียญสหรัฐ
           โครงการ LMI Young Scientist กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพร้อมรับทุนเต็มจำนวน ใครที่กำลังศึกษาหรือเพิ่งจบการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกด้านสาธารณสุขและชีวสารสนเทศ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 17 พฤษภาคม ที่
           เว็บไซต์ links.asu.edu/lmi-program
 TOP RELATED


NEW STORIES