ลบ แก้ไข

Bournemouthให้ทุนป.โท

 
Bournemouthให้ทุนป.โท
Bournemouth University มหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ที่ Bournemouth, Dorset, Englandกำลังเปิดรับใบสมัครชิงทุนเรียนปริญญาโท Executive Dean’s Scholarship ในส่วนของ Faculty of Science & Technologyทุนใช้เป็นส่วนลดค่าเรียนครึ่งหนึ่ง
         สถาปนาขึ้นในปีค.ศ.1992 สำหรับ Bournemouth Universityจึงได้ชื่อว่าเป็น 1 ในมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ อย่างไรก็ตามมีการเริ่มต้นในการเรียนการสอนที่ยังไม่เป็นมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบมาตั้งแต่ช่วงต้นของศตวรรษที่ 19 มาแล้ว
          ทุนFaculty of Science & Technology Executive Dean’s Scholarships at Bournemouth University in UK, 2019มีจำนวน 5 ทุน เป็นทุนโปรแกรมเรียนเต็มเวลา ระดับปริญญาโท หรือ Postgraduate Degree Programme
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครต่างชาติที่สมัครเรียนปริญญาโทเต็มเวลากับFaculty of Science & Technology 
-ต้องจบปริญญาด้วยเกียรตินิยมเทียบเท่า BU UK upper second-class Honours (2i) degree (or an overseas equivalent).
-หากภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นภาษาแรกผู้สมัครจะต้องให้หลักฐานว่าได้รับการประเมินในสี่ส่วนของภาษาอังกฤษ (การอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง) ตามมาตรฐานที่กำหนดสำหรับหลักสูตรปริญญา ตรีและโททั่วไป คือต้องมีคะแนนโดยรวม IELTS (Academic) 6.0 โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 5.5 ในแต่ละองค์ประกอบ
           เดทไลน์ในการสมัคร May 31, 2019
Application Form
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES