ลบ แก้ไข

ทุนสำหรับชาติกำลังพัฒนาที่เช็ก

 
ทุนสำหรับชาติกำลังพัฒนาท
กระทรวงศึกษา เยาวชนและกีฬา ประเทศสาธารณรัฐเช็กร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ของCharles Universityแจ้งให้ทุน Development Scholarshipsประจำปี 2019-2020 แก่ชาติกำลังพัฒนาที่กำหนด(รวมทั้งไทย) ในการไปเรียนระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท โดยทุนมีจำนวนจำกัด
             Charles Universityได้ชื่อว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก มหาวิทยาลัยได้รับมาตรฐานระดับสูงในโครงการวิจัยต่าง ๆ ในระดับนานาชาติและเป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศและเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ดังนั้นผู้สมัครเข้าศึกษาที่นี่จะได้รับโอกาสและประสบการณ์ในหลาย ๆ รูปแบบ
            Development Scholarships for Undergraduate and Masters at Charles University in Czech Republic, 2019-2020 เป็นทุนสำหรับผู้สมัครจากชาติกำลังพัฒนา มีมูลค่า 50, 000
            คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ทุนการศึกษาเปิดให้สำหรับนักเรียนทุกคนจากประเทศกำลังพัฒนาและ / หรือประเทศที่จะผ่านกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจ โดยเป็นผู้สมัครเรียนหนึ่งในโปรแกรมการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่นี่
-มีสัญชาติจากประเทศเหล่านี้ Afghanistan, Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burma, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Central African, Republic Chad, Chile, People’s Republic of China, Colombia, Comoros, Democratic Republic of the Congo, Republic of the Congo, Costa Rica, Ivory Coast, Croatia, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, The Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea, Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Indonesia, India, Iran, Iraq, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Lithuania, Macedonia, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Mexico,  Federated States of Micronesia, Moldova, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Qatar, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Samoa, São Tomé and Príncipe, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Solomon Islands, South Africa, Somalia, Sri Lanka, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint- Vincent and the Grenadines, South Sudan, Sudan, Suriname, Swaziland, Syria, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Timor Leste, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia and Zimbabwe
          ผู้สมัครขอทุนต้องดำเนินการหลังสมัครเข้าศึกษาadmissionที่Charles University จากนั้นสมัครขอทุน โดย download แบบฟอร์มใบสมัคร และจึงส่งใบสมัครที่สมบูรณ์ไปยังManager of the International Office(find the address here)
          เดทไลน์ในการสมัคร 30 เมษายน 2019
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES