ลบ แก้ไข

ทุนCIMB ASEAN Scholarship2019

 
ทุนCIMB ASEAN Scholarshi
CIMBหนึ่งในสถาบันการเงินชั้นนำในภูมิภาคเอเซีย ประกาศให้ทุนแก่ผู้เรียนจากชาติในอาเซียน เป็นทุนเต็มจำนวน โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้กำลังจะเรียนปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ หรือเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1-2 ในสาขาใดก็ได้ และอายุไม่เกิน 23 ปี

- ครอบคลุมค่าเรียน ค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- จัดหาพี่เลี้ยงเพื่อให้คำปรึกษาและแนะแนวการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน
- โอกาสฝึกงานและร่วมงานกับ CIMB

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 10 เม.ย. 62
............................................

#คุณสมบัติผู้สมัคร
- อายุไม่เกิน 23 ปี สัญชาติ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์
- กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-2 ไม่จำกัดสาขาวิชา หรือกำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
- ทำกิจกรรมระหว่างเรียน และมีผลการเรียนดีมาก
- ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นที่มีเงื่อนไขผูกพัน

รายละเอียดเพิ่มเติม https://careers.cimb.com/students/cimb-asean-scholarship
หรือ cimbaseanscholarship@cimb.com
หรือ 02-638-8111
 TOP RELATED


NEW STORIES