ลบ แก้ไข

Shaanxi Normal U.ให้ทุนโท-เอก

 
Shaanxi Normal U.ให้ทุนโ
Shaanxi Normal University International Student Scholarship Program for 2019 – 2020 กำลังเปิดรับผู้สมัครจากทั่วโลกที่ไม่มีสัญชาติจีน เพื่อเรียนระดับปริญญาโทและเอก(PhD.สอนเป็นภาษาอังกฤษ 3 โปรแกรม) เป็นทุนมูลค่าเต็มจำนวนค่าเรียนบวกที่พักและประกันสุขภา