ลบ แก้ไข

ทุนป.โทอินเตอร์โดยSET

 
ทุนป.โทอินเตอร์โดยSET
The Stock Exchange of Thailand(ตลาดหลักทรัพย์ฯ)เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562 ในสาขาวิชาที่หลากหลาย ณ กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ 20 อันดับแรกของสาขาวิชานั้นๆ จำนวน 2 ทุน
            ผู้สมัครทุนSETจะต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี และมีผลสอบ TOEFL, IELTS, GMAT, GRE หรือตามที่หลักสูตรกำหนด โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโอกาสเข้าทำงานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจบการศึกษาแล้ว     
            ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งวันนี้-10 เม.ย. 62 สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/ChGQFMหรือ สอบถามที่คุณจันทรา กีรติวศิน (เอ๋) โทร. 02 009 9632 หรือคุณมธุรส วุฒิโรจน์พลากร (อ๋า) โทร. 02 009 9710
 TOP RELATED


NEW STORIES