ลบ แก้ไข

ทุนCNY10000-15000ต่อปีที่จีน

 
ทุนCNY10000-15000ต่อปีที
Nankai Universityมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ ที่ตั้งอยู่ที่Tianjin ประเทศจีน ประกาศให้ทุนประจำปี 2019 ออกมาแล้ว สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีสัญชาติจีน เป็นทุนระดับปริญญาตรีและปริญญาโทไม่จำกัดสาขา มูลค่า CNY 10000 และCNY 15000 ต่อปี เปิดรับใบสมัครถึง 15 มิถุนายนของทุกปี
         Nankai University ได้รับการยกย่องให้เป็น Chinese Ministry of Education Class A Double First Class University โดยมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นในปีค.ศ.1919 โดยนักการศึกษา Yan Xiu และZhang Boling
           Nankai University Undergraduate and Master Scholarship for Non-Chinese Citizens in China, 2019 เป็นทุนที่มุ่งเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อมาเรียนปริญญาตรีและโทที่Nankai โดยในการสมัครขอทุน ผู้สมัครที่มาจากชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
          สรุปคุณสมบัติของผู้สมัคร
-ไม่มีสัญชาติจีน
-ผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรี ต้องจบมัธยมศึกษาตอนปลาย
-ผู้สมัครเรียนระดับปริญญาโท ต้องจบปริญญาตรี
-หากสมัครระดับปริญญาเอก ต้องจบปริญญาโท
 
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES