ลบ แก้ไข

ทุนวิจัยเต็มจำนวนที่ซิดนี่ย์

 
ทุนวิจัยเต็มจำนวนที่ซิดน
มหาวิทยาลัยซิดนี่ย์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ กำลังเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อชิงทุน Dean’s International postgraduate research scholarshipsเพื่อทำวิจัยระดับปริญญาโทหรือเอก โดยต้องไม่มีสัญชาติออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ รวมทั้งมีที่อยู่ถาวรในออสเตรเลีย
           University of Sydneyมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐซึ่งตั้งอยู่ในเมืองซิดนี่ย์ ของออสเตรเลีย สถาปนาขึ้นในปีค.ศ.1850 ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ในมหาวิทยาลัยที่ทรงเกียรติมากที่สุดของประเทศ มหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โท เอก โดยปัจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 33,505 คน และระดับสูงกว่าปริญญาตรี ประมาณ 19,284 คน
          สรุปคุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีสถานะปัจจุบันเป็นผู้ลงทะเบียนเรียนในปีสุดท้ายของปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ในสาขาวิทยาศาสตร์ หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
-มีผลการศึกษาที่ผ่านมาWeighted Average Mark (WAM) อย่างน้อยเทียบเท่าเกรด 85 ของUniversity of Sydney
-เป็นผู้เริ่มต้นเป็นครั้งแรกในการศึกษา full-time postgraduate research studyในโปรแกรม Masters by Research or Doctor of Philosophy (D.) within the Faculty of Science at the University of Sydney.โดยได้รับการตอบรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไข
-ไม่เป็นผู้กำลังรับทุนค่าเรียนของที่อื่นๆ  ในเวลาเดียวกัน
         ผู้สนใจดำเนินการสมัครแบบออนไลน์ ภายใน 30 เมษายน 2019 โดยควรสมัครผ่านลิงก์ต่อไปนี้คือ
https://sydneyuniversity.formstack.com/forms/diprs
 
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES