ลบ แก้ไข

ทุนวิจัยไอน์สไตน์ปี2020

 
ทุนวิจัยไอน์สไตน์ปี2020
The Einstein Forum and the Daimler and Benz Foundation เสนอทุนการศึกษาสำหรับนักคิดวัยหนุ่มสาว(อายุต่ำกว่า 35ปี)ที่มีผลงานเด่นและจบปริญญามาทางด้านHumanities,Social Sciences หรือสาขาที่เกี่ยวกับ Natural Sciencesและต้องการสานต่อโครงการในสาขาที่แตกต่างจากงานวิจัยก่อนหน้าของพวกเขา
           Einstein Fellowship for International Applicants in Germany2020เป็นทุนที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนผู้ที่ผลิตงานที่ยอดเยี่ยมในสาขาวิชาเฉพาะของตน และยังมีแนวคิดในการเปิดรับสาขาอื่น ๆ ที่หลากหลาย หรือ Interdisciplinary Approaches ตามแบบอย่างที่กำหนดโดย Albert Einstein
         ทุนนี้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2007ยังสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์สหวิทยาการ ผู้ได้ทุนจะได้รับสิทธิ์เข้าไปทำโครงการ ระยะเวลา 5-6เดือน ที่บ้านพักฤดูร้อนของEinstein ใน Caputh, Brandenburg ซึ่งอยู่ใกล้กับสถาบันวิชาการและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของ Potsdam and Berlin ผู้ได้รับทุนยังจะได้เงินเดือน EUR 10,000 และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเดินทางอีกด้วย
          ผู้สมัครขอทุนต้องมีอายุต่ำกว่า 35 ปีและจบการศึกษาระดับปริญญา ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ผู้สมัครจากต่างประเทศมักจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดความสามารถทางภาษาอังกฤษ / ภาษาอื่น ๆ เพื่อที่จะสามารถเข้าศึกษาได้
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นชาวเยอรมันและต่างประเทศ
-แสดงให้เห็นถึงคุณภาพที่มีมา และความเป็นไปได้ของโครงการที่เสนอ เช่นเดียวกับการพัฒนาทางปัญญาที่เหนือกว่าของผู้สมัคร ไม่เกี่ยวข้องว่าผู้สมัครผ่านการทำงานอะไรมาหรือมีวุฒิปริญญาเอก
-มีอายุต่ำกว่า 35ปีและจบการศึกษาระดับปริญญาด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
-โปรดทราบว่าจะไม่มีทุนการศึกษาสำหรับวิทยานิพนธ์ โครงการที่เสนอจะต้องแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในเนื้อหาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ซ้ำกับการทำงานโครงการก่อนหน้านี้ของผู้สมัคร
          เดทไลน์ในการสมัครขอทุน15 พฤษภาคม 2019 โดยผู้สมัครต้องส่งเอกสารการสมัครทางอีเมล์ไปยัง  fellowship@einsteinforum.de
 
Scholarship Link
 
 TOP RELATED


NEW STORIES