ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรี-โทแฟชั่นที่ปารีส

 
ทุนป.ตรี-โทแฟชั่นที่ปารี
ทุนเรียนฟรีด้านแฟชั่นในหลายสาขาทั้งปริญญาตรีและโท โดยInternational Fashion Academy (IFA Paris)ทุนมี 3 แบบFull Scholarship, Excellence Scholarship และ Distinction Scholarshipเปิดรับใบสมัครถึง 15 มีนาคม 2019
            IFA Paris เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ลงทะเบียนสถาบันกับ Academie de Paris under the Ministry of Youth, Education and Research และยังอยู่ภายใต้การส่งเสริมของ Campus Franceหน่วยงานการศึกษาแห่งชาติของฝรั่งเศส วัตถุประสงค์หลักของสถาบันการศึกษาแฟชั่นนานาชาติ ไม่เพียงแต่ฝึกอบรมนักศึกษาในศาสตร์เกี่ยวกับแฟชั่น แต่ยังทำให้พวกเขาเป็นมืออาชีพที่เหนือชั้น สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในแวดวงอุตสาหกรรมแห่งความหรูหรา และแฟชั่นในประเทศฝรั่งเศส จีน ตุรกีและทุกที่ในโลก
        International Fashion Academy Fully-funded Scholarships in France, 2019เป็นทุนที่เปิดรับสมัครทั้งผู้สมัครในฝรั่งเศสและจากต่างประเทศเพื่อไปเรียนโปรแกรมระดับUndergraduate และ Postgraduate โดยในประเภทแรกนั้นให้ทุนที่ครอบคลุมสาขาต่างๆได้แก่Fashion Design & Technology ส่วนปริญญาโทเป็นสาขาContemporary Fashion Design
         มูลค่าทุน
Full Scholarship (100% free tuition)
Excellence Scholarship (40% tuition fee reduction)
Distinction Scholarship (20% tuition fee reduction)
         คุณสมบัติสำคัญของผู้สมัคร
         ต้องมีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี โดยในระดับปริญญาตรีต้องจบมัธยมปลาย และมีอายุ 18 ปีขึ้นไป หากไม่ได้มาจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ต้องมีคะแนน IELTS 5.5 ส่วนในระดับปริญญาโท ต้องจบปริญญาตรีและมีคะแนนภาษาอังกฤษที่ 6.5  
         ทุนในระดับปริญญาตรีครอบคลุมระยะเวลาตลอดหลักสูตร 3 ปี
         ผู้สนใจ สมัครแบบออนไลน์ ภายใน 15 มีนาคม 2019
 
Application Form
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES