ลบ แก้ไข

ทุนMaster SERP-Chem

 
ทุนMaster SERP-Chem
ทุนโปรแกรมเรียน 2 ปี  Erasmus MundusSERP-Chem ประจำปี 2019 โดย ทุนการศึกษา Erasmus Mundus จะมอบให้กับนักเรียนทั้งในยุโรปและนอกยุโรปโดยมีมูลค่าทุน ระหว่าง 39 600€ - 41 600€  ผู้สนใจสมัคร ภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์ศกนี้
           โปรแกรม Master SERP-Chem มีจุดมุ่งหมายในการฝึกอบรมผู้เรียนโดยการใช้การทดลองและทฤษฎีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และเพื่อพัฒนาในสาขา chemistry and physical-chemistry and Material Scienceโดยโครงการก่อตั้งในปี ค.ศ.2008  และได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการยุโรป
          Erasmus Mundus SERP-Chem Master Scholarships for EU and Non-EU Students, 2019 เป็นโปรแกรม 2 ปี ในการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ คือ Surface, Electro, Radiation, and Photo-Chemistry with elements of Management, Business, Innovation and Valorisation, Communication and Patent law
         ผู้ผ่านการพิจารณาขอทุน จะได้รับผลประโยชน์ เป็นมูลค่า 39 600€ to 41 600€ในห้วงระยะเวลาดังกล่าว
         เดทไลน์ในการสมัครขอทุน 15 กุมภาพันธ์ 2019
 
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES