ลบ แก้ไข

ทุน$3,500–$17,500ที่Kettering

 
ทุน$3,500–$17,500ที่Kett
Kettering University มหาวิทยาลัยในรัฐมิชิแกนของสหรัฐ ประกาศให้ทุนประจำปี International Student Merit Scholarships and Kettering World Scholarship แก่ผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรีจากทั่วโลก โดยพิจารณาจากใบสมัครเรียนและดูที่ความเป็นเลิศทางการศึกษาที่ผ่านมา เดทไลน์ส่งใบสมัคร 8 มีนาคม 2019
           Kettering University ให้การศึกษาที่มีทั้งทฤษฏีและปฏิบัติได้ดีกว่าสถาบันการศึกษาจำนวนมากทั่วโลก มหาวิทยาลัยยังมีความสามารถพิเศษในการดึงดูดผู้ที่มีความสามารถสูงไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนที่ได้รับทุนหรือคณาจารย์ระดับโลก
           ผู้สมัครขอทุนทั้ง 2 แบบ ไม่จำเป็นต้องแยกสมัครขอทุนนอกเหนือจากสมัครเข้าเรียน โดยจะได้รับการพิจารณาเรื่องทุนโดยอัตโนมัติ ซึ่งทุนมีมูลค่า 2 แบบ โดย $3,500 – $17,500 USD สำหรับทุน International Student Merit Scholarships และ $3,500 – $14,000 USD สำหรับทุน Kettering World Scholarship
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
International Student Merit Scholarships
-ผู้สมัครต่างชาติทุกคนมีโอกาสได้รับการพิจารณาทุนการศึกษานี้โดยอัตโนมัติ
-การพิจารณาให้ทุนดูจากคะแนน SAT หรือ ACT
-ทุนนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับWorld Scholarshipแต่สามารถร่วมกับทุนอื่นหรือทุนระดับที่สูงกว่า
Kettering World Scholarship
-ผู้สมัครต่างชาติทุกคนมีโอกาสได้รับการพิจารณาทุนการศึกษานี้โดยอัตโนมัติ
-ไม่จำเป็นต้องสมัครขอทุนแยกต่างหาก(จากสมัครเข้าเรียน) โดยทุนนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับMerit Scholarship แต่สามารถร่วมกับทุนอื่นหรือทุนระดับที่สูงกว่า
           อนึ่ง มหาวิทยาลัยแนะนำให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มFAFSA (Free Application for Federal Student Aid) เพื่อจะได้รับการพิจารณาเรื่องเงินทุนช่วยเหลือเพิ่มเติม ในกรณีมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษามากกว่าที่ได้จากทุนของมหาวิทยาลัย
          สำหรับการสมัครขอทุนของมหาวิทยาลัย ผู้สมัครเรียนใหม่ต้องเข้าไปดูรายละเอียดในการสมัครเรียนทางลิงก์ต่อไปนี้ https://www.kettering.edu/undergraduate-admissions/financial-aid/scholarships
 
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES