ลบ แก้ไข

ทุนปริญญาตรีที่KSUในสหรัฐ

 
ทุนปริญญาตรีที่KSUในสหรั
Kent State Universityกำลังเปิดให้ทุนแก่นักศึกษาจากนานาชาติ KSU Undergraduate Merit-Based Scholarshipโดยพิจารณานักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมทางวิชาการ ทุนมีมูลค่าระหว่าง $2,000-$15,000เปิดรับใบสมัครถึง Fall semester- April 1, 2019
           Kent State University เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐขนาดใหญ่พร้อมที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่Kent, Ohio, United Statesมหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตเจ็ดแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมลรัฐโอไฮโอ โดยKSU Undergraduate Merit-Based Scholarship for International Students in USA, 2019เป็นทุนสำหรับผู้สมัครเรียนใหม่ในระดับปริญญาตรีจากต่างชาติ โดยไม่จำกัดสาขาที่มีการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครลงทะเบียนเรียนใหม่จากนานาชาติที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางวิชาการ
-มีผลการเรียนGPA โดยรวมไม่น้อยกว่า 3.0
-ได้รับตอบรับเข้าศึกษาต่อใน Kent State University อย่างไม่มีเงื่อนไข
-มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี มีผลคะแนนTOEFL 525 (71 on the Internet-based version), minimum MELAB score of 75 or IELTS score of 6.0, or PTE Academic score of 48, or Completing the ELS level 112 Intensive Program.
       
Scholarship Link