ลบ แก้ไข

โอกาสนิสิตปี1ชิงทุนไปเกาหลี

 
โอกาสนิสิตปี1ชิงทุนไปเกา
มหาวิทยาลัยเกาหลีเสนอให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครที่มีสถานะเป็นนักศึกษาปี 1ในมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับจากต่างชาติ ในชื่อทุน Future Global KU Scholarship 2019ทุนมีมูลค่าเดือนละ KRW 400,000 ในห้วงระยะเวลา 4 เดือน เปิดรับใบสมัครถึง 30 มกราคม 2019
            ทุนการศึกษานี้มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนผู้นำระดับโลกในอนาคตจากทั่วโลกเพื่อมาเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้ โดยGlobal KU Scholarshipเปิดรับเฉพาะนักศึกษาโครงการ Exchange Program (SEP) และ Visiting Student Program(VSP)เท่านั้น
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักเรียนต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันที่ได้รับการยอมรับนอกเกาหลี หรือในประเทศที่รัฐบาลเกาหลียอมรับ
-สำเร็จหรือจะสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ปีที่มหาวิทยาลัยในประเทศของตนในเวลาที่สมัคร
-มีค่าเฉลี่ยผลการเรียนโดยรวมอย่างน้อย 75% ที่สถาบันในบ้านของตนเอง
-ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาในโครงการ SEP หรือ VSP ที่มหาวิทยาลัยเกาหลีเรียบร้อยแล้ว
-ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีได้อย่างคล่องแคล่ว
 
Application
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES