ลบ แก้ไข

ทุนปริญญาตรี-โทที่ฮอลแลนด์

 
ทุนปริญญาตรี-โทที่ฮอลแลน
รัฐบาลเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์แจ้งให้ทุนHolland Government Scholarship for international students from outside the European Economic Area (EEA)ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ต่าง ๆ ที่ร่วมโครงการ
          Holland Scholarship Programmeเป็นโปรแกรมทุนที่ให้ทั้งนักเรียนในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้เป้าหมายในการสร้างชื่อเสียงของแวดวงอุดมศึกษาของเนเธอร์แลนด์ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการเดินทางของผู้เรียนทั้งเข้าสู่และออกนอกประเทศ โดยโครงการนี้เป็นการสนับสนุนด้านการเงินของ Dutch Ministry of Education, Culture and Scienceและ Dutch research universities and universities of applied sciences
         ทุนเปิดรับในสาขาที่กำหนดไว้แล้ว มีมูลค่าทุนละ 5,000 ยูโร หรือเป็นทุนบางส่วนที่ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับในปีแรกของการศึกษา(ไม่ใช่ทุนเต็มจำนวน)
        คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีสัญชาตินอกเหนือจากชาติยุโรป หรือ non-EEA
-สมัครเรียนเต็มเวลาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งที่ร่วมโครงการ
-มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยที่สมัครกำหนด
-ไม่เคยเรียนที่สถาบันอุดมศึกษาในเนเธอร์แลนด์มาก่อน
         ผู้สนใจขั้นแรกต้องสมัครเข้าศึกษาไปยังมหาวิทยาลัยที่ตนเลือกก่อน จากนั้นมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้พิจารณาให้ทุนเอง โดยเดทไลน์ในการส่งใบสมัคร 1 พฤษภาคม 2019
         วิธีสมัครขอทุน สามารถดูได้ในลิงก์ต่อไปนี้
participating research universities 
participating universities of applied sciences.
 
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES