ลบ แก้ไข

ทุนเต็มจำนวนหลายสาขาที่ฮ่องกง

 
ทุนเต็มจำนวนหลายสาขาที่ฮ
HKBUSchool of Businessมหาวิทยาลัยคริสเตียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ กำลังเปิดให้ทุนครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวนแก่ผู้สมัครนอกเหนือจากจีนที่มีผลงานยอดเยี่ยมในการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อมาเรียนปริญญาโท ในหลายสาขาที่มหาวิทยาลัย
          ทุนHKBU Fully Funded Interna