ลบ แก้ไข

ทุนเต็มจำนวนหลายสาขาที่ฮ่องกง

 
ทุนเต็มจำนวนหลายสาขาที่ฮ
HKBUSchool of Businessมหาวิทยาลัยคริสเตียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ กำลังเปิดให้ทุนครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวนแก่ผู้สมัครนอกเหนือจากจีนที่มีผลงานยอดเยี่ยมในการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อมาเรียนปริญญาโท ในหลายสาขาที่มหาวิทยาลัย
          ทุนHKBU Fully Funded International Postgraduate Scholarship (IPS) Scheme in Hong Kong, 2019
 เป็นทุนที่มุ่งช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อการศึกษาแก่นักศึกษาจากนานาชาติ ในการเรียนระดับpostgraduate degreeผู้ได้ทุนจะได้รับผลประโยชน์ ที่ประกอบไปด้วยการยกเว้นค่าเรียนเต็มจำนวน บวกกับค่าครองชีพHK$100,000 (approx. US$ 12,800
          สาขาที่ให้ประกอบไปด้วยMaster of Accountancy, MSc in Applied Accounting and Finance, MSc in Applied Economics, MSc in Business Management, MSc in Corporate Governance and Compliance
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
-ผู้สมัครนานาชาติที่มีสัญชาตินอกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกง
-จบปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับ
-แสดงให้เห็นความโดดเด่นทางวิชาการ และเป็นผู้นำในอนาคตที่มุ่งมั่นที่จะสร้างผลดีต่อชุมชนธุรกิจและกว้างไกลระดับโลก
-ความกระตือรือร้นที่จะช่วยงานมหาวิทยาลัยระหว่างศึกษาในการพัฒนาโครงการศึกษาระหว่างประเทศและโครงการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
-มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ มีหลักฐานคะแนน IELTS หรือ TOEFL
          Applications Deadline: February to May 2019
Scholarship Link
 
 TOP RELATED


NEW STORIES