ลบ แก้ไข

ทุนป.โท+สิทธิทำงานที่ฟินแลนด์

 
ทุนป.โท+สิทธิทำงานที่ฟิน
University of Eastern Finland มหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ของประเทศฟินแลนด์ กำลังให้ทุนสำหรับนักศึกษานานาชาติ ในการมาเรียนปริญญาโท สาขาInformation Technology (IMPIT)ที่นี่ โดยเป็นทุนมีทั้งเต็มจำนวน และทุนบางส่วน(100% or 80% of annual tuition)โดยต้องเป็นผู้สมัครเรียนที่จ่ายค่าเรียนเอง เปิดรับใบสมัครถึง 31 มกราคม 2019
           มหาวิทยาลัย Eastern Finland เป็นมหาวิทยาลัยในประเทศฟินแลนด์ที่มีสามวิทยาเขตใน Joensuu, Kuopio และ Savonlinna มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.2010 โดยการควบรวมกิจการของมหาวิทยาลัยอิสระ 2 แห่ง
            หลักสูตรปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IMPIT) เป็นหลักสูตรปริญญาโทด้านไอทีระดับนานาชาติในระดับมาตรฐานยุโรป ซึ่งมีเป้าหมายให้ผู้เรียนส่วนใหญ่ได้รับการว่าจ้างเข้าทำงานโดย บริษัท ICT ของประเทศฟินแลนด์หลังสำเร็จการศึกษาแล้ว
            คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักศึกษาจากนานาชาติ(except EU/EEA)
-มีสถานะเป็นนักศึกษาที่จ่ายค่าเรียนเอง
-จบปริญญาตรีมาทางด้านComputer Science, Information Technology, Communications Engineering
หรือสาขาที่เทียบเท่า
 -มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL PBT/iBT: 580/90, IELTS overall 6.5, PTE: 59
             เดทไลน์ในการสมัครขอทุน31 January 2019 15:00 (GMT +2)
 
Online Application
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES