ลบ แก้ไข

17ทุนดีไซน์ที่สถาบันIED

 
17ทุนดีไซน์ที่สถาบันIED
IED Istituto Europeo di Designเชิญสมัครชิงทุน มูลค่า 100% ของ Tuition Fees ประจำปีการศึกษา 2019/2020 โดยเปิดรับผู้สมัครทุกสัญชาติ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้สิทธิเรียนUndergraduate degrees, Bachelors and Diploma programmeในสถาบันเครือข่ายในอิตาลี สเปน และ บราซิล
                     เป็นเวลากว่า 50 ปีแล้วที่ Istituto Europeo di Design ได้ดำเนินงานในด้านการศึกษาและการวิจัยในหลักสูตรด้าน design, fashion, visual communicationand managementปัจจุบัน IEDกลายเป็นเครือข่ายระหว่างประเทศที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ที่นี่มีโปรแกรม first-level academic diplomas and organizes three-year courses, Masters Courses, continuous professional development and advanced training courses
    Creactívate Scholarships for University Courses for the year 2019/2020 เป็นทุน 100% ของค่าเรียนในโปรแกรม Undergraduate Degrees in Design (240 ECTS, 4 years) ซึ่งมีการแบ่งสาขาย่อยออกไป ดังนี้
– Fashion Design (Spanish)
– Fashion Design, itinerary Styling and Communication (Spanish)
– Graphic Design (Spanish or English)
– Graphic Design, itinerary Motion Graphics & Video (English)
– Interior Design (Spanish or English)
– Product Design (Spanish or English)
– Transportation Design (Spanish or English)Bachelor of Arts (Hons) validated by the University of Westminster (3 years):– BA (Hons) Fashion Design (English)
– BA (Hons) Fashion Marketing and Communication (English)IED Diplomas (3 years):

– Business Design (English)
– Fashion Marketing and Communication (Spanish)
– Creative Advertising and Branding (English)One Year Courses:

– Global Design (English)
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้สมัครทุกสัญชาติ
-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือหลักสูตรอาชีวศึกษา (หรือเข้าเรียนในปีที่แล้ว)
-มีอายุไม่เกิน 26 ปีเมื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันชิงทุน
-ผู้สมัครที่ภาษาแรกไม่ใช่ภาษาอังกฤษจะต้องแสดงหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
           ผู้สนใจสามารถดำเนินการสมัคร ภายในเดทไลน์ 15 เมษายน 2019
 
Online Application
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES