ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรีสำหรับนิสิตใหม่ที่SAU

 
ทุนป.ตรีสำหรับนิสิตใหม่ท
Southern Arkansas University มหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในรัฐArkansas ของสหรัฐกำลังเปิดให้ทุนเรียนปริญญาตรี ในสาขาที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยแก่ผู้สมัครนานาชาติ ประจำปี 2019 ทุนมี 3 ประเภทคือ Non-Resident Scholarship,International Excellence Scholarship และPresidential Scholarship
             SAUก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1909 เพื่อเป็นสถาบันด้านการเกษตรกรรม โดยเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่เมือง Magnolia ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐ Arkansas ห่างจากรัฐLouisianaไม่ถึง 20 ไมล์ ล่าสุดได้เปิดให้ทุนแก่นักเรียนต่างชาติ โดยมีทุนและผลประโยชน์ที่จะได้ 3 ประเภท ได้แก่
-Non-Resident Scholarship: An award equivalent to $1515 per semester ($3030 for the academic year).
-International Excellence Scholarship: An award equivalent to $2500 per semester ($5000 per academic year).
-Presidential Scholarship: An award equivalent to $5500 per semester ($11,000 per academic year).
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักเรียนจากต่างประเทศ และจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
-ต้องเป็นผู้สมัครF-1 visa student status
-หากมาจากชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ต้องแสดงหลักฐานให้เห็นว่ามีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพียงพอต่อการศึกษา
-มีผลคะแนน SAT หรือ ACTในแต่ละประเภททุนดังนี้
Non-Resident Scholarship
New SAT score of at least 1160
ACT composite of least 24.
International Excellence Scholarship
New SAT score of at least 1270
ACT composite of at least 27
Presidential Scholarship
New SAT score of 1370
ACT composite of at least 30
             ผู้สนใจดำเนินการสมัครแบบออนไลน์ ภายใน 15 มีนาคม 2019
 
Online Application
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES