ลบ แก้ไข

CAS-TWASให้ทุนวิจัยPhDในจีน

 
CAS-TWASให้ทุนวิจัยPhDใน
Chinese Academy of Sciences (CAS) and the World Academy of Sciences (TWAS)มีความยินดีประกาศให้ทุนจำนวนถึง 200 ทุน แก่ผู้มีความสามารถทางวิชาการระดับสูงจากทั่วโลก เพื่อมาศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอก เป็นเวลา 4 ปี ที่ประเทศจีน
           Chinese Academy of Sciences (CAS) และ TWAS มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน ในรูปแบบของทุนการศึกษาโดยเฉพาะ ขณะที่TWAS เป็นสถาบันวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่ตั้งอยู่ในเมืองTriesteประเทศอิตาลี ทำหน้าที่ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนในประเทศกำลังพัฒนา
          ทุนวิจัยPhD. ครอบคลุมสาขาวิจัยต่าง ๆ ได้แก่ Agricultural Sciences, Structural, Cell and Molecular Biology, Biological Systems and Organisms, Medical and Health Sciences incl. Neurosciences, Chemical Sciences, Engineering Sciences, Astronomy, Space and Earth Sciences, Mathematical Sciences and Physics โดยผู้ผ่านการพิจารณาจะไปศึกษาวิจัยยังสถาบันเครือข่ายของโครงการ คือ University of Chinese Academy of Sciences (UCAS), the University of Science and Technology of China (USTC)หรือสถาบันของCASทั่วประเทศจีน
        ผลประโยชน์ที่ผู้ได้ทุนจะได้รับ เป็นเงินเดือน ๆ ละ RMB 7,000 หรือ RMB 8,000 ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้สมัคร เพื่อครอบคลุมค่าที่พัก ค่าครองชีพ ค่าเดินทาง และประกันสุขภาพ
        คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักศึกษา/นักวิชาการจากทั่วทุกมุมโลก รวมถึง 60ชาติจากประเทศที่พัฒนาแล้ว
-อายุไม่เกิน 35ปี นับถึงวันที่ 31ธันวาคม 2019
-ไม่มีภาระกิจที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ ในช่วงระยะเวลาของทุน
-ไม่ถือสัญชาติจีน
-มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การรับเข้าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติของUCAS/USTC (criteria of UCAS/criteria of USTC).
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทก่อนเริ่ม fall semester: 1 September, 2019.
-แสดงหลักฐานว่าเขา / เธอจะกลับไปประเทศบ้านเกิดเมื่อเรียนจบในจีนตามข้อตกลง CAS-TWAS
-แสดงหลักฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน
          เดทไลน์ในการดำเนินการสมัครขอทุน March 31, 2019
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES