ลบ แก้ไข

10ทุนเรียนด้านแพทย์ที่สวีเดน

 
10ทุนเรียนด้านแพทย์ที่สว
Karolinska Institute สถาบันอุดมศึกษาที่เน้นเรื่องแพทย์ศาสตร์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กำลังให้ทุนGlobal Master’s Scholarshipsประจำปี 2019 แก่ผู้สมัครจากต่างชาติ ในการเรียนเกี่ยวกับแพทย์หลายสาขา ระดับปริญญาโท เน้นผู้สมัครที่จบปริญญาตรีด้วยผล