ลบ แก้ไข

10ทุนเรียนด้านแพทย์ที่สวีเดน

 
10ทุนเรียนด้านแพทย์ที่สว
Karolinska Institute สถาบันอุดมศึกษาที่เน้นเรื่องแพทย์ศาสตร์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กำลังให้ทุนGlobal Master’s Scholarshipsประจำปี 2019 แก่ผู้สมัครจากต่างชาติ ในการเรียนเกี่ยวกับแพทย์หลายสาขา ระดับปริญญาโท เน้นผู้สมัครที่จบปริญญาตรีด้วยผลงานโดดเด่น และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
          ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่ดังเรื่องแพทย์มากที่สุดแห่งหนึ่ง สำหรับKarolinska Instituteภายใต้วิสัยทัศน์ที่ต้องการมีส่วนปรับปรุงสุขภาพของมนุษย์ให้ดีขึ้น ขณะที่มีหลักอย่างหนึ่งในการดำเนินการให้บรรลุผล ด้วยการศึกษาวิจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชน
         การให้ทุนGlobal Master’s Scholarship ประจำปี 2019(แต่ละปีให้ไม่เกิน10 ทุน) แก่ผู้สมัครจากต่างชาติครั้งนี้ เป็นทุนที่ครอบคลุมการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ที่มีศึกษาที่มหาวิทยาลัย ทุนมีมูลค่าเป็นค่าเรียนทั้งหมดเฉพาะการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่รวมค่าครองชีพและอื่นๆ
        คุณสมบัติของผู้สมัคร
-จบปริญญาตรี(equivalent to a Swedish Kandidatexamen)จากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และสมัครเรียนปีแรกกับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2019(have applied to one of Karolinska Institute Global Master’s Program starting 2019)
-เป็นผู้เรียนที่จ่ายค่าเรียนเอง(be a tuition fee-paying student (from outside the EU/EEA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
-แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพราะเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน โดยมีคะแนนจากสถาบันภาษานานาชาติ เช่น TOEFL, IELTS หรือเทียบเท่า
        ผู้สนใจดำเนินการสมัคร ภายใน 15 มกราคม 2019 โดยดาวน์โหลดใบสมัคร หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางลิงก์ต่อไปนี้
 
Scholarship Link
 
 TOP RELATED


NEW STORIES