ลบ แก้ไข

ทุนที่U. of Houston-VictoriaในU.S.

 
ทุนที่U. of Houston-Vict
มหาวิทยาลัยฮูสตัน-วิคตอเรียในรัฐรัฐเท็กซัสมีความยินดีที่จะมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาไม่จำกัดสาขาโดยทุนช่วยลดค่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่รวมค่าที่พักหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เปิดรับสมัครถึง 15 พฤศจิกายน 2018
             วัตถุประสงค์ของทุนการศึกษาคือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาต่างชาติโดย University of Houston-Victoriaเป็นมหาวิทยาลัยที่นำเสนอผสมผสานระหว่างโอกาสทางวิชาการ ทุนการศึกษาและการบ่มเพาะผู้เรียนไปสู่ความเป็นผู้นำอันยอดเยี่ยม ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนกลายเป็นพลเมืองที่ประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคสมัยที่โลกมีความซับซ้อนมากขึ้น มหาวิทยาลัยให้โอกาสเหล่านี้ภายใต้ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาจากUHV และลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา(minimum of 12 credits for undergraduate and minimum of 9-credits for graduate)นักศึกษาสามารถยื่นขอทุนการศึกษาก่อนได้รับการรับเข้าศึกษาจากUHVก็ได้
-ผู้รับทุนการศึกษาภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิจะได้รับทุนการศึกษาเฉพาะสำหรับเทอมฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน
-ต้องมีวีซ่านักเรียน F-1หรือ J-1
-นักเรียนชาวต่างชาติที่โอนสัญชาติสหรัฐอเมริกาต้องมีสถานะทางวิชาการและการเข้าเมืองที่ดี
-มีหลักฐานแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
-ส่งแบบฟอร์มใบสมัครทุนที่สมบูรณ์Application Form
-เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ  และวางแผนที่จะเดินทางมาถึง UHV 5 วันทำการก่อนวันเรียน
-ผู้สมัครจากต่างชาติมักต้องแสดงหลักฐานทางภาษาอังกฤษ / ภาษาอื่น ๆ ตามที่กำหนดเพื่อให้เห็นว่าสามารถศึกษาต่อได้
 
Application Form
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES